Min Bok

 
Omslagbild.JPG
Kärleksekvation

Historien i min roman är en ren fantasi. Den är en tankevandring genom andra världar och ovanliga dimensioner. Romanen tar läsaren med på en gripande resa genom okänd historiska fakta, ovanlig filosofi, människors livsöden, dess emotioner och beteenden för att till slut hitta den gåtfulla Kärleksekvationen.

Till varje bokens kapitel gjorde jag fantasifulla illustrationer.

 
Kapitel 5 Apollos dygder

   Tänk att alla vackra fantastiska världar som finns i ens medvetande inte finns i verkligheten. De världarna är bara återgivningar, i vilka verkligheten inte existerar och därmed inte sanningen. Sanningen föds aldrig eller dör aldrig, den är oföränderlig, absolut. Resten av världen som öppnas för ens längtande nyfikenhet är endast irrande stigar. Sanningen går inte att tolka, fortsatte Malin sina funderingar. Om man går i riktning mot det djupa enda jaget så finner man svar till livsgåtorna.

   – Tänk att du vill komma fram till Antarktis, sade Bruno som läste Malins tankar som vanligt.

   – Då vet du att du måste hålla din riktning mot syd. Du kommer dit oavsett vilka vägar du väljer. Tveksamheter kommer att besöka dig ständigt, bekämpa dem inte! Tveksamheterna kommer alltid att finnas. Det är viktigt att du bibehåller din uppmärksamhet och riktning mot målet, fortsatte han. Ditt skapande kommer att hjälpa dig att frigöra din egenart. När du är i den skapandeprocessen förblir du driftig. Du kommer att lära dig att se saker på ditt eget sätt. Skapandet är kärlek och frihet! Du ska lyssna på din intuition för den hjälper dig att göra ett korrekt beslut samt eliminera oljud, definierade konstnären betydelsefullt.

K 5R.JPG
   Skapandet kommer från ens inre värld, från själen själv och det tvingar mig att leva i min inre värld men samtidigt hålla mig borta från den, funderade Malin över Brunos kloka ord.
 
K 10R.JPG

   För hundra år sedan tänkte man att universum var statiskt och evigt. Men universum utvidgas och avlägsna galaxer färdas bort från oss. Till slut kommer de färdas snabbare än ljuset. Tills slut försvinner alla galaxer ur vår åsyn. Ju mera vi väntar desto mindre observerar vi. Efter några hundra år skulle en observatör som lever kvar bara komma att se stjärnor i Vintergatan. Detta är den bilden som man fick år 1915. Alla bevis om ett expanderande universum försvinner.

Kapitel 12 Solstorm

    Ingen kommer att observera galaxer som rör sig bort från varandra. De människorna kommer inte att kunna se beviset av Big Bang och inte heller mystiska svarta hål. Allt detta försvinner. Deras forskare kommer att upptäcka alla fysikens lagar som vi känner till idag. De kommer använda de bästa teleskopen men de kommer att skapa sig en felaktig föreställning om universum. De kommer att skapa sig ett universum som består av den enda galaxen Vintergatan som är omgiven av den tomma, statiska och eviga rymden. Den falska vetenskapen kommer att skapa det felaktiga svaret.

   – Men tänk att ett universum som utvidgar sig är ett så konstigt universum, sade Cedric förvånad. Inifrån ser det ut som att det växer som en brant kurva och utifrån ses det som att det krymper in i ett svart hål.  

   – Universum är gåtfullt och det är underbart, sade Malin. Det är synd att vi i den närmaste framtiden riskerar förbli ignoranta och ensamma, men dominanta. Det är väldigt få som intresserar sig för sådana gåtor.